ZLATARNA BB

GDPR & SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji spletne trgovine in spletnih strani ZLATARNA BB (v nadaljevanju splošni pogoji) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu ter Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami.

S spletno trgovino ZLATARNA BB (v nadaljevanju tudi »trgovina« in »prodajalec«) upravlja podjetje ZLATARNA BB, Branimir Boršič s.p., Zadobrova 70A, 3211 Škofja vas, matična številka: 9051864000, davčna številka: 64535614, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja. Več informacij o podjetju je na voljo v zavihku ‘KONTAKT’.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine ZLATARNA BB, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med ZLATARNA BB in kupcem. Kupca zavezujejo Pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na Pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI ZLATARNA BB

Če uporabljate spletne strani ZLATARNA BB., soglašate s temi pogoji in pravili uporabe. S svojim klikom na gumb PRIJAVA ob prijavi v spletno trgovino ZLATARNA BB izrecno soglašate z njihovo vsebino in vstopate v pogodbeno razmerje s podjetjem ZLATARNA BB ter potrjujete, da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja.

OPREDELITEV POJMOV

 • uporabnikste vi, ki brskate po naših spletnih straneh, ne glede na to, ali ste fizična ali pravna oseba oziroma njen zastopnik ali pooblaščenec;
 • kupecje uporabnik spletne strani, ki se odloči za nakup katerega koli izdelka;
 • ponudnikje ZLATARNA BB, Branimir Boršič s.p., Zadobrova 70A, 3211 Škofja vas;
 • spletna trgovinaje informacijski sistem, namenjen obveščanju in ponujanju izdelkov, ki jih trži ponudnik, ter nakupu s strani uporabnikov.

UPORABA

Obvezujete se, da boste te spletne strani uporabljali na zakonit način. Izključno ste odgovorni za poznavanje in spoštovanje katerega koli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditve, ki se nanašajo na vašo uporabo informacijskega sistema v naši spletni trgovini. S pristankom na spoštovanje teh pogojev in pravil se izrecno strinjate, da ne boste:

 • uporabili teh spletnih strani za protipravno ravnanje ali k temu spodbudili tretje osebe;
 • oddali ali prenesli na te spletne strani katero koli diskriminatorno, sramotilno, nadlegovalno, klevetniško, obsceno, pornografsko ali drugače nezakonito vsebino;
 • uporabili te spletne strani za lažno predstavljanje;
 • pošiljali na te spletne strani vsebine z računalniškimi virusi, trojanskimi konji ali drugimi podobnimi računalniškimi kodami, datotek ali programov, ki bi lahko spremenili, poškodovali ali motili funkcionalnost teh spletnih strani, programske opreme, računalniške strojne opreme oziroma k temu pripravili tretje osebe, ki dostopa do teh spletnih strani;
 • na te spletne strani pošiljali, posredovali s pomočjo elektronske pošte ali na kakšen drug način prenesli vsebin, za katerih prenos nimate pravne podlage;
 • spremenili, poškodovali ali zbrisali katere koli vsebine, oddane oziroma vsebovane na teh spletnih straneh;
 • namerno motili oziroma prekinjali normalnega toka komunikacij med uporabniki in temi spletnimi stranmi v kateri koli smeri;
 • se sklicevali na poslovno povezavo ali predstavljali oziroma zastopali kateri koli poslovni subjekt, entiteto ali drugo organizacijo brez ustreznega pooblastila za takšno poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje;
 • oddali ali prenesli nezahtevane reklamne, promocijske ali podobne nadlegujoče vsebine;
 • oddali vsebin, ki predstavljajo poseg oziroma kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb;
 • zbirali ali shranjevali osebnih podatkov o drugih osebah s teh spletnih strani.

PRIJAVA

Nekateri deli teh spletnih strani so omejeni le na prijavljene uporabnike, katerim na podlagi vnosa osebnih podatkov omogočajo sprotno podporo oziroma elektronske storitve, namenjene nakupovanju. Strinjate se, da bodo katere koli od vas poslane informacije v smislu končnih dokumentov v teh delih spletnih strani popolne in točne, da se ne boste prijavili ali poskusili vstopiti na te strani pod imenom tretje osebe. Do statusa prijavljenega uporabnika teh spletnih strani ste upravičeni z dopolnjenimi 18 leti.

Ob prijavi v spletno prodajalno obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo, ki ga izbere sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta s posredovanimi podatki. Če želi uporabnik kadar koli kasneje svoj elektronski naslov zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na info@zlatarna-bb.si. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena isti ali najkasneje naslednji delovni dan, o tem pa bo uporabnik obveščen preko elektronske pošte. 

Po registraciji obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

VAROVANJE IN ZAŠČITA

ZLATARNA BB se zaveda pomembnosti zanesljivega varovanja zasebnosti vsakega svojega kupca. V skladu z zakonskimi določili je ZLATARNA BB zavezan k varovanju osebnih podatkov in preprečevanju dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam.

Osebni podatki registriranega uporabnika so shranjeni v posebni zbirki podatkov in se lahko uporabljajo izključno v namene poslovanja z našimi kupci. Vaše podatke iz omenjene zbirke podatkov lahko v vsakem trenutku trajno odstranite.

VARNOST STREŽNIKOV

Strežniki so pred zunanjim svetom zavarovani z več požarnimi zidovi, ki ščitijo podatke in sistem pred nepooblaščenim vdorom. ZLATARNA BB zagotavlja varno poslovanje z uporabo najsodobnejše tehnologije, upoštevanjem zakonskih določb in uporabnikovo osebno odgovornostjo. Za varnost podatkov je pri uporabi spletne trgovine poskrbljeno po najvišjih standardih, ki veljajo v svetu za elektronsko poslovanje preko interneta.

Prijava uporabnika v sistem preveri tudi identifikacijo strežnika. S tem je uporabnik zavarovan pred pošiljanjem podatkov na goljufiv strežnik. Strežnik ob prejetju naročila preveri podatke in jih vrne uporabniku v preverbo. S tem je odpravljena možnost, da bi bili zaradi morebitnih tehničnih napak poslani napačni podatki.

ODPOVED

ZLATARNA BB vam lahko po svoji lastni presoji odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo teh spletnih strani brez predhodnega opozorila iz katerega koli razloga, predvsem pa zaradi kršenja teh pogojev in pravil uporabe ali drugega ravnanja, za katerega ZLATARNA BB po svoji presoji oceni, da je nezakonito oziroma škodljivo do tretjih oseb. V primeru odpovedi ne boste imeli več pooblastila za dostop do območja spletnih strani za prijavljene uporabnike. ZLATARNA BB bo uporabil vsa potrebna sredstva oziroma ukrepe za izvedbo te odpovedi.

POVEZAVE NA DRUGE SPLETNE STRANI

Nekatere povezave s te spletne strani vodijo na druge spletne strani, ki jih ZLATARNA BB ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. ZLATARNA BB ponuja te povezave uporabnikom le kot koristen dodatek in za uporabo na njih shranjenih podatkov ne prevzema nobene odgovornosti. Ko izberete povezavo na drugo spletno stran, ste se dolžni ravnati po pogojih in pravilih, ki jih postavlja njihov upravljavec.

IZKLJUČITEV JAMSTVA

Izrecno se strinjate, da razumete, da uporabljate te spletne strani oziroma katero koli njihovo vsebino izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost teh spletnih strani sta vam ponujeni »takšni, kot sta«, brez kakršnih koli drugih jamstev. Do obsega, ki ga dovoljuje zakon, so ta jamstva izključna in ne obstajajo nobena druga, izrecna ali kako drugače vsebovana jamstva ali pogoji, vključno z jamstvi in pogoji glede pravnih napak, ustreznosti za normalno rabo ter ustreznosti za določen namen.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

ZLATARNA BB oziroma njegovi zaposleni ne bodo v nobenem primeru odgovorni za slučajno, posredno, posebno, punitivno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz vaše uporabe oziroma nezmožnosti uporabe teh spletnih strani.

SPREMEMBE DOLOČIL

ZLATARNA BB si pridržuje pravico do sprememb teh pogojev in pravil. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na spletni strani ponudnika, razen če ni posebej določeno drugače. Vaše nadaljevanje uporabe spletne trgovine po objavi sprememb pomeni, da se z navedenimi spremembami strinjate. Priporočamo vam, da občasno pazljivo pregledate trenutno veljavne pogoje in pravila.

DOSTOPNOST INFORMACIJ

ZLATARNA BB se zavezuje, da bo kupcu, še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

 • podatke o podjetju (ime in sedež podjetja, matična številka, davčna številka);
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon);
 • bistvene lastnosti artiklov (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami);
 • dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, je dostopen v roku 7 do 10 delovnih dni);
 • pogoje dostave artiklov (način, kraj in rok dostave);
 • cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene, hkrati mora biti razvidno prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve, ter poskrbljeno za navedbo roka veljavnosti tega podatka;
 • način plačila in dostave;
 • časovno veljavnost ponudbe;
 • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe, in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43. členom ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43. členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen);
 • pojasnilo postopka o pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Vse navedene informacije so sestavni del kupoprodajne pogodbe.

Podatki o ponudniku:

 • ZLATARNA BB, Branimir Boršič s.p.
 • Zadobrova 70A, 3211 Škofja vas
 • Matična številka:  9051864000
 • Davčna številka:  64535614
 • E-pošta: info@zlatarna-bb.si 
 • Telefonska številka:  +386 70 644 056

NAROČANJE

Kupoprodajna pogodba med ZLATARNA BB in kupcem je v spletni trgovini ZLATARNA BB sklenjena v trenutku, ko ZLATARNA BB kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji dokončni in veljajo tako za ZLATARNA BB kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.

Kupoprodajna pogodba (tj. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na ZLATARNA BB strežniku, na zahtevo kupca pa mu jo ZLATARNA BB dostavi v elektronski ali pisni obliki.

POSTOPEK NAKUPA

V spletni trgovini ZLATARNA BB kupec kupuje z dodajanjem izdelkov v nakupovalno košarico. To stori tako, da ob izdelku klikne gumb DODAJ V KOŠARICO.

V primeru, da želi kupiti več enakih izdelkov, v stolpcu Količina vpiše želeno število izdelkov (pritisnete + ali -), nato program samodejno preračuna zneske nakupa. Izdelek se odstrani iz košarice s klikom na gumb ODSTRANI.

Po končani izbiri izdelkov je treba klikniti gumb NA BLAGAJNO. V tem koraku kupec izbere enega od ponujenih načinov plačila in načinov dostave.

V primeru, da kupec želi dostavo na drug naslov, klikne gumb NASLOV ZA DOSTAVO.

S klikom na gumb POTRDI NAKUP kupec soglaša, da pozna in sprejema pravila poslovanja, ter potrdi pravilnost vnesenih podatkov.

V primeru, da kupec izbere plačilo s kreditnimi karticami ali preko sistema PayPal, se mu odpre novo okno, v katerim dokonča postopek naročila in plačila.

POSTOPEK OBVEŠČANJA O NAKUPU

 • Naročilo prejeto

Po oddaji naročila prejme kupec po elektronski pošti obvestilo, da je naročilo prejeto. Na tej stopnji ima kupec v roku dveh ur možnost preklicati naročilo, brez kakršnih koli stroškov. 

Preko elektronske pošte ZLATARNA BB kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo artiklov. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko to sporoči ZLATARNA BB, ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva, medtem ko bo ostale artikle iz naročila na podlagi izbire kupca bodisi dostavil bodisi storniral celotno naročilo.

ZLATARNA BB ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dostavnih rokov..

 • Naročilo realizirano

ZLATARNA BB v obljubljenem roku blago zapakira, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračanja blaga, seznani ga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in v primeru pritožbe.

Če se kupec pravočasno odloči za preklic naročila, mora prodajalca o tem nemudoma pisno obvestiti s poslanim SMS na telefonsko številko 070 644 056 ali elektronskim sporočilom na e-naslov info@zlatarna-bb.si. V primeru, da je naročilo že odpremljeno, kupec zavrne pošiljko dostavni službi. 

NAČINI PLAČILA

ZLATARNA BB omogoča naslednje načine plačila: 

 • z nakazilom na ZLATARNA BBtransakcijski račun po ponudbi/predračunu,
 • preko sistema PayPal. Možno je tudi neposredno plačilo s plačilnimi karticami Visa in MasterCard brez odprtja računa pri PayPal-u.

Pri posameznih naročilih si prodajalec pridržuje pravico zahtevati plačilo z nakazilom na ZLATARNA BB račun po ponudbi/predračunu, pri čemer drugi pogoji ostanejo enaki.

IZDAJA RAČUNA

ZLATARNA BB ob dostavi naročenih artiklov kupcu priloži račun. Na računu je razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom ter prodajno obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe. Kupec je pred oddajo naročila dolžan preveriti pravilnost podatkov. Kasnejših ugovorov glede pravilnosti podatkov na računu, če so enaki kot v naročilu, ZLATARNA BB ni dolžan upoštevati.

CENE

Vse cene so v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila, ob izbranem načinu plačila. 

KOLIČINSKI POPUSTI

V primeru nakupa 2 enakih izdelkov kupcu pripada 7-odstotni količinski popust, ob nakupu 3 ali več enakih izdelkov znaša količinski popust 10 odstotkov. 

CENA (STROŠKI) DOSTAVE

Za vsa naročila do vrednosti 100 evrov zaračunavamo stroške dostave, vsakokratna cena je objavljena v spodnji tabeli. Cenik dostave, ki je objavljen na spletni strani se lahko spreminja. 

ZLATARNA BB lahko pri posameznem artiklu odstopa od tega pravila in naročeno pošilja brez stroškov pošiljanja, kar je razvidno v prvem koraku postopka naročanja. Pri plačilu po predračunu/ponudbi, s plačilnimi karticami ali preko PayPala ni dodatnih stroškov.

POŠTNINA IN POGOJI VRAČILA

Želimo, da je vsak nakup v ZLATARNI BB popoln, zato vam omogočamo vračilo ali menjavo artiklov, kupljenih na spletni strani. Izdelke, ki vam ne odgovarjajo, lahko vrnete ali zamenjate v 30 dneh. Sprejmemo vse vrnjene artikle, ki niso poškodovani, niso bili povečani/pomanjšani ali predelani ter nimajo znakov obrabe. 

Cena dostave je 10,00 €. Ob nakupu izdelkov nad 100 € vam podarimo brezplačno poštnino na območju Slovenije. V ceno vključuje DDV.

    Pošta Slovenije
  brezplačno pošiljanje nad cena čas dostave
  Slovenija 100 € 10,00 € 1-5 dni

ROK DOSTAVE BLAGA

ZLATARNA BB naročeno blago praviloma pošlje v sedmih do desetih delovnih dneh. Če naročila ne more izvesti v desetih delovnih dneh, o tem nemudoma obvesti kupca. Pogodbeni partner za dostavo pošiljk prodajalca ZLATARNA BB je Pošta Slovenije, vendar si ZLATARNA BB pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo lahko s tem bolj učinkovito izpolnil naročilo. 

NAKUP ZA PRAVNE OSEBE

Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da v postopku registracije kupec navede podatke o podjetju in podatek o obveznosti za obračun DDV-ja. 

Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema artikla brez razloga, kot to velja za potrošnike (fizične osebe). Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo dostavljenih izdelkov v okviru garancijskih pogojev.

Pravne osebe nimajo pravice do uveljavljanja stvarne napake in vračila kupnine. Za nakupe pravnih oseb ravno tako veljajo ZLATARNA BB  Splošni pogoji poslovanja. Več o možnostih vračil v okviru garancijskih pogojev si lahko preberete v nadaljevanju.

PRAVICA POTROŠNIKA (KUPCA) DO ODSTOPA OD POGODBE

Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki kupijo izdelek za osebno rabo) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelka prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Odstopni rok začne teči z dnem, ko potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom.

Odstop od pogodbe potrošnik pošlje na:

 • e-naslov prodajalca: info@zlatarna-bb.si
 • po pošti na naslov: ZLATARNA BB, Branimir Boršič s.p., Zadobrova 70A, 3211 Škofja vas

Obrazec za odstop od pogodbe je potrošnikom na voljo tukajV primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti izdelek vrne po pošti na naslov prodajalca: ZLATARNA BB, Branimir Boršič s.p., Zadobrova 70A, 3211 Škofja vas. Potrošnik nosi stroške vračila (pošiljanja) izdelkov. Pošiljko z vrnjenim blagom je treba opremiti z oznako vrednostno. Vrnitev prejetih artiklov podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje kot sporočilo o odstopu od pogodbe.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je blago:

 • o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 • o blagu, ki je izdelano po  navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
 • o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
 • o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 • sklenjenih na javnih dražbah;
 • pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;
 • o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;
 • o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Potrošnik mora izdelek vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala brez krivde potrošnika. V času do odstopa od pogodbe potrošnik izdelkov ne sme neovirano uporabljati. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus izdelkov v obsegu, ki je nujno potreben za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje izdelka, ki odstopa od navedenega, se šteje za njegovo posedovanje, kar pomeni, da potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od teže in vrednosti pošiljke. 

Izdelek je treba vrniti prodajalcu nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni od obvestila o odstopu od pogodbe (nakupa). Blago se šteje kot pravočasno vrnjeno, če je poslano na naslov prodajalca pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo.

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno, takoj ko bo mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe, z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če kupec izrecno ne zahteva uporabe drugega plačilnega sredstva in ZLATARNA BB zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil priznan popust, se ta kupcu ne vrne; vrne se le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se vrne kupcu kot darilni bon, medtem ko se vplačani znesek vrne.

V izjemnih primerih, ko artikli niso vrnjeni v skladu z ZVPot, lahko potrošniku ponudimo odkup artikla z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrošnikovem posredovanju potrditve po elektronski pošti. Potrošnik omenjeno odkupnino uveljavi izključno ob naročilu drugega izdelka enake ali višje vrednosti. 

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila ZVPot.

GARANCIJA

Ob nakupu kateregakoli proizvoda kupljenega v spletni trgovini prejmete potrdilo o nakupu in certifikat, ki potrjuje pristnost draguljev (za briljante in bisere). Potrdilo o nakupu in/ali certifikat je z žigom in podpisom prodajalke veljavni garancijski list, ki daje garancijo  1 leto za zlati nakit, za vse napake proizvajalca. V primeru, da proizvod kupujete za darilo, dodajte obdarjencu tudi to potrdilo o nakupu! Nakit ZLATARNE BB je opremljen z žigom čistine plemenite kovine v skladu z Zakonom o meroslovju.

Obrazec za vračilo izdelka v garanciji se nahaja tukaj.

STVARNA NAPAKA

Stvarna napaka obstaja, kadar:

 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet z njim;
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga kupec kupuje, vendar je prodajalec to vedel oziroma bi moral vedeti;
 • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • prodajalec izroči artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če ni bil vzorec ali model prikazan le informativno.

Ustreznost izdelka se ugotavlja s primerjanjem z drugim, brezhibnim izdelkom enake vrste, hkrati pa so merodajne tudi izjave proizvajalca oziroma navedbe na samem artiklu. Kupec mora prodajalca obvestiti o morebitni stvarni napaki in podati njen natančen opis v zakonsko določenem roku ter obenem omogočiti pregled artikla. 

Obrazec za prijavo stvarne napake se nahaja tukaj.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila ZVPot.

VRAČILA NA PODLAGI OBRAVNAVE GARANCIJE ALI STVARNE NAPAKE

Kupec je dolžan izdelek, ki ga je izročil prodajalcu v garancijsko ali drugačno obravnavo, po zaključku obravnave prevzeti. Kupcu bo izdelek vrnjen na naslov za dostavo.

Prodajalec kupcu posreduje obvestilo o vrnitvi izdelka iz obravnave in ga pozove k prevzemu izdelka. Kupec je dolžan prevzeti izdelek v roku 14 dni od datuma obvestila.

Če kupec izdelka ne prevzame v navedenem roku, se izdelek izroči v hrambo prodajalcu na njegovem naslovu. Prodajalec hrani izdelek v lastnem skladišču do poteka 6 mesecev od datuma obvestila. Prodajalec ima za to obdobje pravico do povračila vseh stroškov skladiščenja (1 €/dan) ter pravico do povračila vseh stroškov, potrebnih za ohranitev izdelka.

Po poteku 6 mesecev od datuma obvestila lahko prodajalec izdelek proda in doseženi znesek kupnine, po odbitku prodajnih in ostalih stroškov prodajalca, nakaže kupcu. Če je vrednost izdelka neznatna, ga lahko prodajalec podari v dobrodelne namene. V tem primeru ni kupcu dolžan nobenega vračila. Prodajalec 15 dni pred iztekom 6-mesečnega roka hrambe kupca obvesti o nameravani prodaji oziroma podaritvi izdelka, po prodaji pa tudi o doseženi ceni in znesku stroškov ter o nakazilu preostanka kupnine na transakcijski račun kupca.

KOMUNIKACIJA

ZLATARNA BB bo z uporabnikom stopila v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1. Oglasna elektronska sporočila ZLATARNA BB bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila;
 • jasno bo razviden naziv pošiljatelja;
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih;
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil;
 • ZLATARNA BB bo izrecno spoštoval željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

ZLATARNA BB se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu se lahko lastnosti artiklov, rok dostave ali cena spremenijo tako hitro, da ZLATARNA BB ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takšnih primerih bo ZLATARNA BB kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla.

ZLATARNA BB ima možnost odstopa od pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih ZLATARNA BB v primeru vednosti ne Spletna trgovina je odprta vsak dan, 24 ur na dan, vendar se zaradi različnih tehničnih ali drugačnih razlogov lahko zgodi, da poslovanje preko spletne trgovine, oziroma dostop do trgovine včasih ni mogoč, zato si ponudnik pridržuje pravico:
– da za določen ali nedoločen čas omeji, popolnoma ali delno ustavi in umakne prodajo nekaterih ali vseh izdelkov iz spletne trgovine,
– da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ali delno ustavi dostop do spletnih strani.

Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb vsebin na spletnih straneh in teh splošnih pogojev v vsakem trenutku  brez predhodnega obvestila. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembo splošnih pogojev poslovanja, če še naprej uporablja ponudnikove spletne strani.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice pri uporabi spletnih strani in vanje vključenih vsebin, oziroma v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije oziroma podatki, vsebovani na spletnih straneh. Ponudnik tudi ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne računalniške viruse ali škodljive programe, ki bi se k uporabnikom prenesli s spletnih strani in priporoča, da se uporabniki pred računalniškimi virusi zavarujejo z ustrezno programsko opremo še pred prenosom informacij ali vsebin s spletne strani. Ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne okvare strojne ali programske opreme uporabnikov spletnih strani. Ponudnik ni odgovoren za občasno nedelovanje spletne strani, morebitno netočnost informacij ali morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Ponudnik ali katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnike napoti na druge strani svetovnega spleta, pri čemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino drugih spletnih strani.

Uporabniki lahko vsebine spletnih strani ponudnika uporabljajo izključno v osebne in nekomercialne namene. Kakršnakoli druga uporaba, kopiranje, prepisovanje, razširjanje, objava ali distribucija vsebin iz spletnih strani ali njihovih posameznih delov, je brez dovoljenja ponudnika prepovedana.

Spletna trgovina je odprta vsak dan, 24 ur na dan, vendar se zaradi različnih tehničnih ali drugačnih razlogov lahko zgodi, da poslovanje preko spletne trgovine, oziroma dostop do trgovine včasih ni mogoč, zato si ponudnik pridržuje pravico:
– da za določen ali nedoločen čas omeji, popolnoma ali delno ustavi in umakne prodajo nekaterih ali vseh izdelkov iz spletne trgovine,
– da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ali delno ustavi dostop do spletnih strani.

Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb vsebin na spletnih straneh in teh splošnih pogojev v vsakem trenutku  brez predhodnega obvestila. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembo splošnih pogojev poslovanja, če še naprej uporablja ponudnikove spletne strani.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice pri uporabi spletnih strani in vanje vključenih vsebin, oziroma v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije oziroma podatki, vsebovani na spletnih straneh. Ponudnik tudi ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne računalniške viruse ali škodljive programe, ki bi se k uporabnikom prenesli s spletnih strani in priporoča, da se uporabniki pred računalniškimi virusi zavarujejo z ustrezno programsko opremo še pred prenosom informacij ali vsebin s spletne strani. Ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne okvare strojne ali programske opreme uporabnikov spletnih strani. Ponudnik ni odgovoren za občasno nedelovanje spletne strani, morebitno netočnost informacij ali morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Ponudnik ali katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnike napoti na druge strani svetovnega spleta, pri čemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino drugih spletnih strani.

Uporabniki lahko vsebine spletnih strani ponudnika uporabljajo izključno v osebne in nekomercialne namene. Kakršnakoli druga uporaba, kopiranje, prepisovanje, razširjanje, objava ali distribucija vsebin iz spletnih strani ali njihovih posameznih delov, je brez dovoljenja ponudnika prepovedana.

PRITOŽBE IN SPORI

ZLATARNA BB spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. ZLATARNA BB se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. V primeru težav se lahko kupec s prodajalcem ZLATARNA BB poveže s klicem na telefonsko številko 070 644 056 ali pošlje elektronsko sporočilo na e-naslov info@zlatarna-bb.si. Postopek obravnave pritožb je zaupen.

Če spora ni možno rešiti z dogovorom, je za njegovo reševanje pristojno stvarno sodišče kraja stalnega prebivališča kupca.

VRAČILO IZDELKOV

Pomembnejši napotki za vračilo artiklov:

 • Kadar vračate artikle prodajalcu ZLATARNA BB morate priložiti obrazec za odstop od pogodbe. Priložite tudi kopijo računa.
 • Naslov za posredovanje (pošiljanje) artiklov prodajalcu je ZLATARNA BB
 • Priporočamo, da artikle ustrezno pripravite za transport (poskrbite za ustrezno varno embalažo).
 • Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če ni vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.
 • Če uveljavljate garancijo, boste popravljeni artikel najhitreje prejeli, če garancijo uveljavljate neposredno pri proizvajalcu oziroma njegovem pooblaščenem servisu. Seznam pooblaščenih servisov je naveden pri artiklu oziroma na priloženem garancijskem listu.

OBRAVNAVA POŠKODOVANIH POŠILJK (ODŠKODNINE)

Če ste ob prevzemu pošiljke opazili, da je artikel ali pošiljka fizično poškodovana, v njej manjka vsebina ali kaže znake odprtja, lahko vložite odškodninski postopek pri Pošti Slovenije. To storite tako, da pošiljko (embalažo + vsebino) prinesete na pošto, takoj ko opazite poškodbo ali izropano pošiljko, najkasneje pa v roku 30 dni od prevzema pošiljke. Na pošti opozorite, da je treba izpolniti Zapisnik o poškodovani pošiljki, ki ga podpišete tudi vi. Po prejetju vse potrebne dokumentacije se na Pošto Slovenije poda zahtevek za odškodnino. Zahtevek na Pošti Slovenije komisijsko obravnavajo, zatem se na podlagi odgovora ali odobritve vrne kupnina ali naroči nov artikel. Skupaj s Pošto Slovenije bomo poskrbeli, da bo odškodninski zahtevek rešen v najkrajšem možnem času.

KONČNA DOLOČBA

Ti pogoji in pravila imajo naravo pogodbe. 

Stranki udeleženki v elektronskem poslovanju soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavali veljavnost elektronskih sporočil na sodišču, razen če se ni njihovi veljavnosti predhodno ugovarjalo skladno s postopki, ki so opredeljeni v teh pogojih in pravilih za uporabo ter v uporabniških navodilih.

Celje, dne 15. februar 2022